FORUM PEDIATRÓW 2018 V Jubileuszowa Konferencja

FORUM PEDIATRÓW 2018
V Jubileuszowa Konferencja

16-17 lutego 2018
Hotel Warsaw Plaza, ul. Łączyny 5


O Konferencji

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,


Serdecznie zapraszamy na kolejne, już piąte, spotkanie w ramach konferencji Forum Pediatrów. Kontynuowanie tych spotkań uzasadnia pozytywna opinia lekarzy biorących udział w poprzednich edycjach konferencji oraz liczba uczestników, zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej.


Uaktualnianie wiedzy tak szybko zmieniającej się w obrębie pediatrii jest koniecznością, a tego typu spotkania są właściwym miejscem zarówno do przekazywania najnowszych rekomendacji, jak również do wymiany opinii i doświadczeń z wielu polskich ośrodków medycznych.  


Wykłady dla Państwa przygotują wykładowcy znani z poprzednich edycji, ale także nowi, którzy zaprezentują tematy dotychczas nieporuszane. Podobnie jak w poprzednim roku w każdej sesji oprócz wykładów programowych będą miały miejsce krótkie prezentacje młodych lekarzy, którzy przedstawią opisy przypadków ilustrujące poruszane zagadnienia.


Mamy nadzieję, że konferencja V Forum Pediatrów 2018, w której jeszcze bardziej niż w poprzednich latach nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty omawianych zagadnień, będzie pomocna w prowadzeniu codziennej praktyki lekarskiej. Planując poszczególne sesje wykładowe, postaramy się tak zróżnicować poruszane zagadnienia, aby każdy z Państwa znalazł dla siebie coś szczególnie interesującego.


Mamy również nadzieję, że V Forum Pediatrów 2018 będzie okazją do wymiany poglądów między wykładowcami a uczestnikami forum. Dołożymy wszelkich starań, aby nie zabrakło czasu na dyskusje, bowiem zależy nam na Państwa aktywnym udziale w konferencji.


Nie mniejsze znaczenie zapewne będą miały koleżeńskie spotkania, które sprzyjają wymianie myśli i poglądów na temat bieżących spraw w codziennej pracy lekarza pediatry oraz służą podtrzymaniu znajomości.


Serdecznie zapraszamy i liczymy na spotkanie w szerokim gronie chętnych do doskonalenia zawodowego lekarzy.


Kierownicy naukowi Konferencji:Prof. zw. dr hab. n. med.
Anna Dobrzańska
Prof. nadzw. CMKP, dr hab. n. med.
Teresa Jackowska


Program 2018

piątek, 16 lutego 2018

9:00 Otwarcie konferencji

Sesja I - Neonatologia

09:00 - 09:20 Interwencje chirurgiczne w okresie noworodkowym
prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński
09:20 - 09:40 Choroby nowotworowe u noworodków
prof. nadzw. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
09:40 - 10:00 Zaburzenia rozwoju płodu, którym można zapobiec
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
10:00 - 10:20 Prezentacja przypadków
(pod kierownictwem prof. Anny Dobrzańskiej)
10:20 - 10:40 Zakażenia wirusem RS – kiedy, u kogo i dlaczego jest to stan zagrożenia życia. Grant edukacyjny firmy ABBVIE
prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
10:40 - 11:00 Skóra wcześniaka jako wyzwanie
dr n. med. Małgorzata Gołkowska
11:00 - 11:20 Dyskusja

11:00-11:20 Przerwa

Sesja II - Problemy młodzieży

11:50 - 12:15 Ryzykowne zachowania seksualne. Choroby przenoszone drogą płciową
prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
12:15 - 12:40 Samobójstwa, depresje
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
12:40 - 13:05 Dziecko zbyt wysokie
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak
13:05 - 13:20 Prezentacja przypadków
lek. Piotr Hartmann
13:20 - 13:40 Dyskusja

13:40-14:30 Lunch

Sesja III - Nefrologia dziecięca

14:30 - 14:45 Kamica układu moczowego u dzieci – definicja, profilaktyka, leczenie zachowawcze wg aktualnych poglądów
dr hab. n. med. Katarzyna Jobs
14:45 - 15:00 Kamica układu moczowego u dzieci – aktualnie stosowane metody leczenia zabiegowego
prof. dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz
15:00 - 15:15 Choroby pęcherza moczowego – z punktu widzenia nefrologa dziecięcego
dr hab. n. med. Katarzyna Jobs
15:15 - 15:30 Choroby pęcherza moczowego – z punktu widzenia urologa dziecięcego
prof. dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz
15:30 - 15:50 Nadciśnienie tętnicze
prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska
15:50 - 16:05 Prezentacja przypadków
lek. Joanna Załęska-Ponganis
16:05 - 16:20 Dyskusja

16:20-16:40 Przerwa

Sesja warsztatowa – równoległe warsztaty

16:40 - 18:10 EKG w zaburzeniach rytmu serca u dzieci
dr n. med. Anna Turska-Kmieć
16:40 - 18:10 Resuscytacja niemowlęcia (zajęcia z fantomem). Algorytmy postępowania w zachłyśnięciu u małych dzieci (grupa I)
Mateusz Szczęk (ratownik medyczny)
16:40 - 18:10 Jak lekarz może pomóc dziecku krzywdzonemu – praktyczne algorytmy postępowania i podstawy prawne skutecznej interwencji
lek. Piotr Hartmann

sobota, 17 lutego 2018

Sesja warsztatowa – równoległe warsztaty

08:15 - 09:45 EKG w zaburzeniach rytmu serca u dzieci
dr n. med. Anna Turska-Kmieć
08:15 - 09:45 Resuscytacja niemowlęcia (zajęcia z fantomem). Algorytmy postępowania w zachłyśnięciu u małych dzieci (grupa II)
Mateusz Szczęk (ratownik medyczny)
08:15 - 09:45 Praktyczne aspekty aerozoloterapii u dzieci
prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński, mgr fizj. Piotr Werżanowski
10:30 - 12:00 Resuscytacja niemowlęcia (zajęcia z fantomem). Algorytmy postępowania w zachłyśnięciu u małych dzieci (grupa III)

Warsztaty równoległe do sesji wykładowych

Mateusz Szczęk (ratownik medyczny)
12:30 - 14:00 Resuscytacja niemowlęcia (zajęcia z fantomem). Algorytmy postępowania w zachłyśnięciu u małych dzieci

Warsztaty równoległe do sesji wykładowych

Mateusz Szczęk (ratownik medyczny)

9:45-10:00 Przerwa

Sesja VI Pediatria w POZ

10:00 - 10:20 Badania profilaktyczne i bilanse zdrowia u dzieci i młodzieży
dr hab. n. med. Anna Oblacińska
10:20 - 10:40 Manifestacje pediatryczne chorób układu krążenia
dr n. med. Małgorzata Żuk
10:40 - 11:00 Kaszel to tylko objaw
prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
11:00 - 11:20 Miejscowa terapia w nieżycie górnych dróg oddechowych u dzieci
prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
11:20 - 11:40 Generyki a leki oryginalne
lek. Aneta Górska-Kot
11:40 - 11:50 Pielęgnacja skóry atopowej. Grant edukacyjny firmy Dr Irena Eris
dr n. biol. Renata Dębowska
11:50 - 12:05 Dyskusja

12.05-12.35 Przerwa

Sesja VII Problemy w karmieniu małych dzieci

12:35 - 12:55 Trudności z karmieniem dziecka - kiedy potrzebne jest wsparcie psychologa?
mgr Kamila Zych
12:55 - 13:05 Studium przypadku
lek. Jerzy Wakuliński
13:05 - 13:25 Nadwrażliwość sensoryczna a trudności z karmieniem
dr n. społ. Ewa Winnicka
13:25 - 13:35 Studium przypadku
mgr Katarzyna Kowalska
13:35 - 13:55 Terapia zaburzeń karmienia z wykorzystaniem okresowego żywienia przez sondę nosowo-żołądkową
mgr Paulina Mika
13:55 - 14:05 Studium przypadku
lek. Katarzyna Wołochowska
14:05 - 14:25 Nietolerancja pokarmowa a pseudoalergia
dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
14:25 - 14:40 Dyskusja

Warsztaty

Liczba miejsc na warsztaty ograniczona.

Zapisy na warsztaty bezpośrednio w formularzu rejestracji na konferencję.


Kliknij w zdjęcie z warsztatem, żeby dowiedzieć się o nim więcej.

Resuscytacja niemowlęcia // Postępowanie w zachłyśnięciu (grupa I) piątek, 16 lutego 2018

godzina: 16:40 - 18:10 cena: w cenie konferencji

Resuscytacja niemowlęcia – zajęcia z fantomem // Algorytmy postępowania w zachłyśnięciu u małych dzieci


Prowadzący: Mateusz Szczęk (ratownik medyczny)

BRAK MIEJSC

EKG w zaburzeniach rytmu serca u dzieci (grupa I) piątek, 16 lutego 2018

godzina: 16:40 - 18:10 cena: w cenie konferencji

Praktyczne wskazówki dla pediatrów


Prowadzący: dr n. med. Anna Turska-Kmieć

BRAK MIEJSC

Jak lekarz może pomóc dziecku krzywdzonemu piątek, 16 lutego 2018

godzina: 16:40 - 18:10 cena: w cenie konferencji

Jak lekarz może pomóc dziecku krzywdzonemu – praktyczne algorytmy postępowania i podstawy prawne skutecznej interwencji


Prowadzący: dr Piotr Hartmann

Liczba miejsc ograniczona

Resuscytacja niemowlęcia // Postępowanie w zachłyśnięciu (grupa II) sobota, 17 lutego 2018

godzina: 08:15 - 09:45 cena: w cenie konferencji

Resuscytacja niemowlęcia – zajęcia z fantomem // Algorytmy postępowania w zachłyśnięciu u małych dzieci


Prowadzący: Mateusz Szczęk (ratownik medyczny)
BRAK MIEJSC

EKG w zaburzeniach rytmu serca u dzieci (grupa II) sobota, 17 lutego 2018

godzina: 08:15 - 09:45 cena: w cenie konferencji

Praktyczne wskazówki dla pediatrów


Prowadzący: dr n. med. Anna Turska-Kmieć
BRAK MIEJSC

Praktyczne aspekty aerozoloterapii u dzieci sobota, 17 lutego 2018

godzina: 08:15 - 09:45 cena: w cenie konferencji

Drogowskaz nebulizacyjny / Właściwy dobór sprzętu. Nowości / OLCIA – pierwszy polski kalkulator dawkowania na smartfony
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Michał Pirożynski / mgr fizj. Piotr Werżanowski

Liczba miejsc ograniczona

Resuscytacja niemowlęcia // Postępowanie w zachłyśnięciu (grupa III) sobota, 17 lutego 2018

godzina: 10:30 - 12:00 cena: w cenie konferencji

Resuscytacja niemowlęcia – zajęcia z fantomem // Algorytmy postępowania w zachłyśnięciu u małych dzieci

Prowadzący: Mateusz Szczęk (ratownik medyczny)


BRAK MIEJSC

Resuscytacja niemowlęcia // Postępowanie w zachłyśnięciu (grupa IV) sobota, 17 lutego 2018

godzina: 12:30 - 14:00 cena: w cenie konferencji

Resuscytacja niemowlęcia – zajęcia z fantomem // Algorytmy postępowania w zachłyśnięciu u małych dzieci

Prowadzący: Mateusz Szczęk (ratownik medyczny)


BRAK MIEJSC

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Patryk Reszko
tel.: +48 664 424 099
e-mail: patryk.reszko@czelej.com.pl

Kontakt dla uczestników:

Katarzyna Gałka
tel.: +48 512 440 050
e-mail: katarzyna.galka@czelej.com.pl