FORUM PEDIATRÓW 2018 V Jubileuszowa Konferencja

Polityka prywatności

DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Jako Wydawnictwo Czelej chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z serwisów Wydawnictwa Czelej Sp. z o.o., ponieważ przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych (w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”), chronimy Twoje dane także od strony technicznej. Nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym.

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW  "COOKIES"
1.W związku z udostępnianiem treści w serwisach Wydawnictwa Czelej Sp. z o.o., stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika by zawartość serwisu została odpowiednio wyświetlona na danym urządzeniu. Serwery mogą odczytać cookies przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3.W ramach serwisu www mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • pliki cookies, umożliwiające gromadzenie danych statystycznych pozwalających identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych,
 • pliki cookies, pochodzące z serwisu Facebook oraz Google AdWords umożliwiające raportowanie przebiegu kampanii oraz śledzenie użytkowników sieci społecznościowych i internetowych odwiedzających nasze serwisy www. Pliki te mogą również służyć do śledzenia wydarzeń oraz do celów remarketingowych.

4.Serwis www korzysta z usług następujących podmiotów trzecich wykorzystujących pliki cookies:

5.Użytkownicy serwisu mają możliwość i prawo do dokonywania w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji "Pomoc” w menu używanej przeglądarki.

6.Informujemy, iż wiele plików "cookies” pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z portalu. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.

DANE OSOBOWE
1.Administratorem Państwa danych osobowych, po zarejestrowaniu w serwisie jest Wydawnictwo Czelej sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrajna 12-14, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000027988, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 712-24-12-888, REGON: 431091919. Podanie danych jest dobrowolne.
2.Dane zbierane przy rejestracji:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • kod pocztowy
 • miejscowość
 • województwo
 • telefon
 • adres e-mail
 • hasło
 • specjalizacja.

3.Dane zbierane przy dokonywaniu zakupów:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • firma, NIP – jeśli dotyczy,
 • formy płatności.

4.Dane zbierane przy kontakcie:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

5.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach :

 • dane uzyskane podczas rejestracji będą wykorzystywane w trakcie logowania się do serwisu,
 • dane uzyskane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu jej realizacji. Wyłącznie w tym celu i tylko w niezbędnym zakresie, dane te będą mogły być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze, firmie kurierskiej lub innemu podmiotowi zajmującemu się doręczaniem przesyłek,
 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie Serwisu Wydawnictwa Czelej”,
 • jeżeli Użytkownik zapisał się do Newslettera, lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, Administrator wykorzysta uzyskane dane w celu wysłania Newslettera,
 • przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe,
 • korzystania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (połączenia telefoniczne, SMS),
 • marketingowych, promocyjnych i reklamowych Administratora,
 • prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą).
 • dane uzyskane w trakcie kontaktu z nami za pośrednictwem serwisu są wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi zwrotnej,
 • przeprowadzenia Programów edukacyjnych i wydania Certyfikatów,

Informujemy, że uzyskane dane nie będą sprzedawane podmiotom trzecim.

6.Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów:

a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • obsługi posprzedażowej,
 • egzekwowania ewentualnych roszczeń Administratora danych,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (np. przepisy podatkowe),

b) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,

c) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

7.Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.

8.Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

9.System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

10.Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

11.W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej. Po odwołaniu zgody na przesyłanie informacji handlowej nie otrzymacie Państwo Newslettera.

12.Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz marketingu bezpośredniego Administratora. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziecie Państwo otrzymywać Newslettera, nie będą wykonywane do Państwa połączenia telefoniczne oraz SMS.

13.Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

14.Prawa wymienione w pkt. 11-13 powyżej można zrealizować poprzez kontakt na adres mailowy: info@czelej.com.pl

15.Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

16.Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim. Przekazanie danych odbywa się wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim wprowadzamy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Administrator ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.
 
USUNIĘCIE KONTA
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika  jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie za pomocą panelu konta Użytkownika, pośrednictwem formularza kontaktu lub za pośrednictwem osoby upoważnionej do obsługi portalu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta. Po usunięciu konta na wniosek Użytkownika, zostanie mu wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca usunięcie konta.
 
LOGIN I HASŁO
Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.
Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.
 
ZARZĄDZANIE KONTEM
Portal www.czelej.com.pl daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z oferowanych na Portalu usług i udostępniać o sobie informacje.
Formularz wypełniany przez Użytkownika w trakcie zapisywania się i logowania do witryny, a także sam proces autoryzacji (logowania) do systemu domyślnie realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zapewnia najwyższą ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.
 
SSL OCHRONA TRANSMISJI
W trosce o Twoje bezpieczeństwo dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.
 
KONTAKT Z NAMI
Użytkownicy witryny mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Działu Obsługi Klienta poprzez adres e-mail lub telefonicznie, dostępny na stronie www.czelej.com.pl / zakładka Kontakt kliknij
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące funkcjonowania portalu Wydawnictwa Czelej Sp. z o.o. prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta, kontakt dostępny na stronie www.czelej.com.pl / zakładka Kontakt kliknij


Administrator  zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki prywatności. Wszelkie zmiany Polityki prywatności obowiązują od daty opublikowania ich na stronach www Wydawnictwa Czelej sp. z o.o.